Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie 

Podstawę projektu TULCOEMPA stanowi szwajcarsko-polska współpraca między Politechniką Łódzką (PŁ) i Empa w dziedzinie badań i rozwoju innowacyjnych metod monitorowania infrastruktury budowlanej.

Multidyscyplinarny projekt trwający od 2011 do 2015 roku, koncentruje działania zrównoważonego rozwoju inżynierii budowlanej na zwiększeniu nośności obiektów mostowych i długoterminowym ich monitorowaniu przy użyciu zaawansowanych systemów sieci bezprzewodowych. Wielozadaniowy program projektu obejmuje dwie dziedziny: budownictwo, jako składnik ogólnie pojętej infrastruktury środowiska oraz monitoring obiektów budowlanych, jako element technologii informatycznych i komunikacyjnych. Połączenie działań obu dziedzin badawczych ma na celu rozwój innowacyjnych technik inżynierii budowlanej (CE), z jednej strony oraz nowoczesnych systemów monitorowania na odległość (ICT), z drugiej strony. Wyrazem pierwszego obszaru działań będzie pionierskie w skali światowej zastosowanie nowoczesnego systemu wzmocnienia wybranego mostu (położonego w Szczercowskiej Wsi) przy użyciu bezkotwowego systemu naprężonych kompozytów węglowych (CFRP), podczas, gdy działania obszaru ICT zapewnią skuteczność tej techniki wzmocnień przez długoterminowy monitoring obiektu i wszystkich dodatkowych wpływów środowiskowych (temperatura i wilgotność) oraz statycznych i dynamicznych wywieranych na obiekt. Szeroko pojęty monitoring będzie obejmował wielopunktowy system pomiarowy złożony z sieci czujników, przetworników, punktów węzłowych, stacji bazowej do łączności bezprzewodowej GSM oraz systemu komputerowego do zbierania, przetwarzania i kodowania danych pomiarowych. System pomiarowy rejestrujący odkształcenia statyczne i dynamiczne konstrukcji oraz warunki otoczenia z kilkudziesięciu czujników, ze względu na bardzo dużą liczbę danych, wymaga selekcji danych pomiarowych i współpracy ze specjalistycznym systemem rozpoznawania i identyfikacji masy, prędkości oraz liczby pojazdów. Opracowanie nowatorskiego systemu rozpoznawania ciężkich pojazdów pozwoli na zmniejszenie niepotrzebnej liczby danych oraz na uruchamianie systemu monitorującego tylko w czasie przejazdu pojazdu, co znacząco ograniczy zużycie zasilającej energii. Indywidualne i specjalistyczne oprogramowanie systemu pozwali na bezprzewodowe sterowanie i rejestrację pomiarów wybranych punków węzłowych oraz na przetwarzanie wyników pomiarów w celu wykrywania stanów alarmowych. Uniwersalność i niezależność nowoczesnego systemu monitoringu zapewni zasilanie z ogniw słonecznych i akumulatorów, co jest kolejnym pionierskim rozwiązaniem w planowanym przedsięwzięciu.

Rezultaty projektu należy rozważać w wymiarze nie tylko naukowym, ale przemysłowym i społecznym.

Wymiar przemysłowy zapewniają:

  • komercjalizacja innowacyjnych technologii i usług, która zwiększa konkurencyjność przemysłu krajowego i międzynarodowego
  • wspieranie transformacji i modernizacji przemysłu w tradycyjnym sektorze, wzmacnianie integracji innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym

O wymiarze społecznym stanowią:

  • minimalizacja kosztów monitorowania przez prostotę obsługi systemów bezprzewodowego monitoringu
  • poszerzenie zakresu stosowania systemu na inne dziedziny nie związane bezpośrednio z infrastrukturą drogową
  • wzrost społecznej świadomości na temat stanów awaryjnych i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji
  • wydłużenie okresu użytkowania obiektów wzmocnionych zmniejsza koszty ich wymiany na nowe obiekty
  • właściwe utrzymanie infrastruktury budowlanej przy użyciu nowoczesnych technik monitoringu przyczynia się do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa obiektów
  • tworzenie nowych możliwości zatrudnienia dla wykwalifikowanej kadry technicznej

Świadome przedłużenie okresu użytkowania wzmocnionych i monitorowanych mostów zmniejsza ekonomiczne

i środowiskowe skutki ich wymiany zarówno w kategoriach finansowych, zasobów energetycznych

i materiałowych, a tym samym szeroko pojętej ochrony środowiska.