Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Badania przyczepnościowe zapraw typu PCC oraz kompozytu CFRP

Na przełomie roku 2012 i 2013 w laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej przeprowadzone zostały badania przyczepnościowe zapraw typu PCC oraz kompozytu CFRP. Badania miały na celu wybór najbardziej odpowiedniego materiału do wykonania reprofilacji dolnej powierzchni dźwigarów mostowych przed wzmocnieniem. Testom poddano zaprawy marki Weber.rep oraz Arnfried Pagel.

Powierzchnia betonowej płyty została poddana czyszczeniu strumieniem wody (water-jet) pod ciśnieniem 2500 bar. Na tak przygotowaną powierzchnię naniesione zostały próbki zapraw o różnej grubości i liczbie warstw, a na nie naklejono laminaty CFRP.  Następnie taśmy były odrywane. Rejestracja siły niszczącej, naprężeń i odkształceń w kompozycie pozwoliły wybrać materiał o najlepszych właściwościach mechanicznych.

Drugi etap badań został przeprowadzony w szwajcarskim laboratorium EMPA. Badaniu poddano zaprawę Arnfried Pagel nakładaną ręcznie oraz metodą torkretowania na sucho. W rezultacie do zastosowania na dźwigarach wytypowano torkret. Aplikację tego rozwiązania na dźwigarze laboratoryjnym zaplanowano na drugi kwartał 2013 roku.