Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

EMPA - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

EMPA jest publicznym, Interdyscyplinarnym Instytutem Badawczym w zakresie materiałów i technologii, zrzeszonym w związku Szwajcarskich Uczelni Publicznych i Instytutów Badawczych.

Celem działań EMPA  jest przekształcanie wyników badań i wiedzy naukowej w innowacje rynkowe.

Empa realizując funkcje łączenia  badań o charakterze aplikacyjnym i praktycznego wdrażania nowatorskich pomysłów,  posiadającą znaczącą pozycję w szwajcarskim środowisku edukacyjnym, badawczym i innowacyjnym. Szeroka paleta kompetencji, od nanotechnolgii do budownictwa, pozwala Empa'ie dostarczać interdyscyplinarne rozwiązania.

Empa ma ponad 900 pracowników,  wśród nich 520 naukowców i inżynierów oraz 110 doktorantów.

Empa posiada doświadczenie w dziedzinie wzmocnieniach złożonych z włóknem szklanych, modelowaniu z elementów skończonych, systemach identyfikacji,  monitorowaniu budowli i  metrologii. Empa jest aktywna w dziedzinie kompozytów wzmocnionych włóknem od początku lat 70-tych i przeprowadziła pionierskie prace we wprowadzaniu kompozytów wzmocnionych włóknem do budownictwa.

Empa posiada dobrze wyposażone laboratoria do badań  w dużej skali z nowoczesnymi przyrządami do pomiarów,  jak też wykwalifikowanych inżynierów i pracowników technicznych z dużym doświadczeniem w tworzeniu platformy testowej i wykonywaniu prób statycznych i dynamicznych. Regularnie przeprowadzane są złożone testy ,obejmujące pomiary obciążenia, służące zarówno celom badawczym jak i odbiorcom przemysłowym.

EMPA posiada wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu w budownictwie, identyfikacji systemówza pomocą eksperymentalnej analizy modalnej i model korelacji struktur  konstrukcyjnych.

Empa posiada doświadczenie w udziale w projektach europejskich jako koordynator i lider pakietów pracy. Empa prowadziła pakiet pracy dotyczący monitorowania w budownictwie w projekcie  ZRÓWNOWAŻONE MOSTY , a obecnie jest liderem pakietu pracy dotyczącego testowania komponentów w projekcie I-SSB. Empa jest członkiem-założycielem Międzynarodowego Towarzystwa  Monitorowania Budownictwa i  Inteligentnych Infrastruktur.