Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiety tematyczne

WP1

Zarządzanie projektem obejmuje całość spraw związanych z bieżącą realizacją projektu, zarządzanie finansową i administracyjną stroną projektu oraz kwartalną sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej.

WP2

Promocja i rozpowszechnianie informacji

WP3

Celem WP3 jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania przeznaczonego do oceny stanu mostów, opartego na bezprzewodowej sieci czujników. System monitoruje statyczne i dynamiczne skutki spowodowane przejazdem przez most pojazdów ciężkich i ocenia zmiany zmęczeniowe wywołane degradacją materiałów.

WP4

Pakiet tematyczny WP4 obejmuje prace związane z eksperymentalnymi badaniami dźwigarów mostowych w laboratorium EMPA. W jego zakres wchodzi przygotowanie rysunków wykonawczych dźwigarów i szalunków, zamówienie i transport materiałów, budowa belek, ich sprężenie i wzmocnienie oraz badania nośności. Rezultatem badań  będzie merytoryczny raport z analizą wyników testów.

WP5

Pakiet tematyczny WP5 to zadania projektowe oraz wykonawcze związane z konstrukcją obiektu mostowego. Obejmują one wykonanie szeregu obliczeń związanych z nośnością mostu oraz jego wzmocnieniami, przygotowanie projektu oraz wykonanie przebudowy i wzmocnienia mostu, przeprowadzenie prób obciążeniowych mostu zarówno przed jak i po przebudowie oraz długoterminowy monitoring stanu konstrukcji.